Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti 6
Banneri
Linkkilista
1.6. Masters yleinen ja naiset Taikurin hattu klo 12:00 alkaen.

East-Pool jäsenkokous 15.6. klo 13:30 ja kevätjuhla klo 14:00 Himabaari.
Liity Jäseneksi
Kannata meitä
Rekisteriseloste
Yhdistyksen säännöt


REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispvm: _20.2.2007________

Päivitetty: _22.5.2014________

 

 

1. Rekisterinpitäjä

Nimi

East-Pool ry

Yhteystiedot

Omenamäenkatu 3 A 11, 00990 Helsinki

040 748 2246

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Nimi

Tanja Ahtinen

 

Yhteystiedot

tanja.ahtinen(at)gmail.com

Aulangontie 8-10 C 370, 00710 Helsinki

044 561 5090

3. Rekisterin nimi

East-Pool ry Jäsenrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

 

 

 

Yhdistyslain noudattaminen (11§ Yhdistyksen jäsenistä on hallituksen pidettävä luetteloa. Luetteloon on merkittävä kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. 20.12.1992/1614)

East-Pool ry:n sääntöjen noudattaminen (3§ Jäsenet, 5§ Liittymis- ja jäsenmaksut, 9§ Kokoukset, 10§ Kokousten koollekutsuminen)

Yhteydenpidon varmistaminen hallituksen ja jäsenistön kesken.

 

 

5. Rekisterin tietosisältö

 

Rekisteröidyn täydellinen nimi, kotipaikka, liittymispäivä, jäsennumero, pelaajanimi, kotiravintola, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite

 


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin kaikki tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään tämän suostumuksella.

 

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 

 

Tietoja ei luovuteta yhdistyksen hallituksen ulkopuolisille.

 


8. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

 

A. Manuaalinen aineisto

Säilytys lukitussa tilassa.

 

B. ATK:lle talletetut tiedot

Rekisterin käyttöoikeus on rekisteristä vastaavalla henkilöllä. Käyttö edellyttää käyttötunnusta ja salasanaa.

Rekisteriin ei talleteta salassa pidettäviksi säädettyjä henkilötietoja.