Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti 6
Banneri
Linkkilista
1.6. Masters yleinen ja naiset Taikurin hattu klo 12:00 alkaen.

East-Pool jäsenkokous 15.6. klo 13:30 ja kevätjuhla klo 14:00 Himabaari.

East-Pooliin osallistuvien pelaajien, joukkueiden ja ravintoloiden tulee noudattaa liigapeleissä näitä sääntöjä. Sääntörikkomuksista tehdään ilmoitus East-Poolin hallitukselle, joka kuultuaan tilanteessa osallisena olleita päättää mahdollisista toimenpiteistä. Kyseeseen voi tulla varoitus, määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva liigasta pois sulkeminen.

Koska peleissä ei ole tuomaria, vastapelaaja toimii tuomarina. Halutessaan pelaaja/pelaajat voivat pyytää ulkopuolisen henkilön tuomitsemaan seuraavaa lyöntiä. Pelaajan on tunnustettava virheensä, kuten reilun pelin henkeen kuuluu. Vastapelaajan on tarvittaessa huomautettava virheestä heti, kun se tapahtuu – ei vasta lyöntivuoron jälkeen.

1. Pelissä on numeroidut pallot (kohdepallot) yhdestä yhdeksään sekä lyöntipallo. Jokaisessa lyönnissä on lyöntipallon ensimmäisen pallokosketuksen osuttava numeroltaan pienimpään pöydällä olevaan palloon, mutta palloja ei tarvitse pussittaa numerojärjestyksessä. Kun pelaaja pussittaa jonkin numeropallon laillisella lyönnillä, hänen lyöntivuoronsa jatkuu kunnes hän epäonnistuu pussituksessa, tekee virheen tai voittaa erän pussittamalla 9-pallon laillisesti. Epäonnistuneen pussituksen jälkeen vuoroon tuleva pelaaja jatkaa siitä asetelmasta, mikä palloilla on. Virheen jälkeen sen sijaan vuoroon tulevalla pelaajalla on vapaa käsipallo, jonka hän voi asettaa pöydälle haluamaansa lyöntipaikkaan, ei kuitenkaan kiinni kohdepalloon. Pelaajien ei tarvitse maalata lyöntejään. Erä voi päättyä pelaajan häviöön, mikäli tämä on tehnyt kolmannen perättäisen virheen, josta vastapelaaja on antanut asianmukaisen varoituksen. Peli päättyy kun jompikumpi pelaajista on voittanut kolme erää.

2. Pelipakka tehdään Magic trackia käyttäen salmiakin muotoon siten, että 1-pallo on kärjessä , 9-pallo on alapilkulla keskellä pakkaa ja muut pallot satunnaisessa järjestyksessä niin tiiviisti toisissaan kiinni kuin mahdollista. Aloittaja hyväksyy pakan. Peli alkaa käsipallolla ylälinjan takaa. Mikäli aloitusvuorossa oleva pelaaja asettaa lyöntipallon ylälinjalle tai sen eteen, on vastapelaajan huomautettava virheellisestä asettelusta ennen lyöntiä. Jos huomautusta ei tehdä, katsotaan aloituslyönti tältä osin lailliseksi.

2.1. Jokaisen ottelun ensimäisen pelin aloittaa kotijoukkueen ensimmäinen pelaaja, minkä jälkeen pelit aloitetaan vuorotellen. Peleissä seuraavan erän aloittaa edellisen erän voittanut pelaaja. Aloitusvuorossa oleva pelaaja voi kuitenkin luovuttaa aloitusvuoronsa vastapelaajalle, sekä peleissä että erissä.

2.2. Aloituslyöntiä koskevat samat säännöt kuin muitakin lyöntejä seuraavin poikkeuksin

2.2.1. Aloituslyönnissä lyöntipallon on osuttava ensin 1-palloon ja sen jälkeen jonkun numeropallon on mentävä pussiin tai vähintään neljän numeropallon on osuttava valliin.

2.2.2. Jos lyöntipallo pussitetaan, se lentää pois pöydältä tai avauslyönnin ehdot eivät täyty, on kyseessä virhe ja vuoroon tuleva pelaaja saa vapaan käsipallon.

2.2.3. Jos aloituslyönnissä kohdepallo hyppää pois pöydältä, kyseessä on virhe ja vuoroon tulevalla pelaajalla on vapaa käsipallo. Pöydältä hypänneitä palloja ei pilkuteta paitsi 9-pallo, joka pilkutetaan alapisteelle. (Jos alapisteellä tai sen välittömässä läheisyydessä on jo pallo, joka estää 9-pallon asettamisen pilkulle, 9-pallo asetetaan keskilinjalle alapisteen ja alavallin väliin mahdollisimman lähelle pilkutuksen estävää palloa, mutta niin ettei se ole kiinni tässä.)

2.3. Laillisen aloituslyönnin jälkeen vuorossa olevalla pelaajalla on lupa lyödä "push out", jolloin hänen tarkoituksensa on saada lyöntipallo parempaan asemaan jatkoa ajatellen. "Push out" lyönnissä lyöntipallon ei tarvitse osua mihinkään kohdepalloon tai valliin. Lyöntipallo saa osua mihin tahansa kohdepalloon, mutta muut lyöntiä koskevat virhesäännöt ovat voimassa. Pelaajan on ilmoitettava selkeästi aikeensa lyödä "push out" ennen lyöntiään, muutoin lyönti tulkitaan normaaliksi lyönniksi. "Push out" -lyönnillä pussitetut pallot jäävät pussiin paitsi 9-pallo, joka pilkutetaan. Laillisen "push out" -lyönnin jälkeen vuoroon tulevalla pelaajalla on oikeus valita, ottaako hän lyöntivuoron vastaan ja jatkaa peliä pöydällä olevasta asetelmasta vai antaako hän vastapelaajan jatkaa lyöntivuoroaan. Jos aloituslyönnissä on pussitettu lyöntipallo tai se on lyöty pois pöydältä, ei vuoroon tulevalla pelaajalla ole "push out" -oikeutta.

3. Kun pelaaja tekee virheen, lyöntivuoro vaihtuu. Pussitettuja palloja ei pilkuteta 9-palloa lukuun ottamatta. Vuoroon tulevalla pelaajalla on vapaa käsipallo. Vaikka virheen tehnyt pelaaja olisi syyllistynyt useampaan virheeseen yhdellä lyönnillään, ne lasketaan vain yhdeksi virheeksi.

3.1. Väärä osuma on virhe ja se tarkoittaa sitä, että lyöntipallo osuu ensimmäiseksi johonkin muuhun palloon kuin numeroarvoltaan pienimpään pöydällä olevaan palloon. Mikäli lyöntipallo ja kohdepallo ovat kiinni toisissaan ja lyönti tehdään kohdepallosta poispäin, kohdepalloon ei ole osuttu ennen kuin lyöntipallo koskettaa siihen uudelleen. Jos lyöntipallo osuu suunnilleen yhtä aikaa sekä oikeaan että väärään kohdepalloon, eikä voida määritellä, kumpi osuma tuli ensin, lyönti lasketaan lyöjän eduksi eikä se näin ollen ole virhe.

3.2. Kaksoiskosketus on virhe. Kaksoiskosketuksella tarkoitetaan sitä, että keppi osuu lyöntipalloon useammin kuin kerran tai keppi on kiinni lyöntipallossa sillä hetkellä tai sen jälkeen, kun se koskettaa kohdepalloa.

3.3. Ellei lyönnillä ole pussitettu kohdepalloa, on lyöntipallon tai jonkun kohdepalloista osuttava valliin sen jälkeen, kun lyöntipallo on koskettanut kohdepalloa. Ellei näin tapahdu, on kyseessä virhe. Vallissa kiinni olevan pallon vallikosketusta samaan valliin ei lasketa riittäväksi ennen kuin se on irronnut vallista, koskettanut jotakin toista palloa ja osunut valliin uudelleen. Pallo ei ole kiinni vallissa ennen kuin molemmat pelaajat ovat ennen lyöntiä tarkistaneet pallon aseman ja todenneet sen olevan kiinni vallissa.

3.4. Kohdepallon hyppääminen pois pöydältä on virhe. Pallo on hypännyt pois pöydältä, jos se ilmalennon jälkeen ei palaa omalla voimallaan takaisin pelipinnalle. Jos pallo hypyn aikana koskettaa jotakin pöytään kiinteästi kuulumatonta osaa tai esinettä (valaisin, liitu, seinä, keppi, ihminen jne.) se katsotaan hypänneeksi pois pöydältä, vaikka se palaisikin takaisin pelipinnalle. Pöydältä hypänneitä palloja ei pilkuteta, ellei kyseessä ole 9-pallo. Pallo, joka laillisen lyönnin jälkeen pomppaa pussista takaisin pelipinnalle ei ole pussitettu pallo, mutta lyönti ei ole myöskään virheellinen. Jos pelaaja haluaa siirtää palloja pois lähes täydestä pussista, on tämä tehtävä omalla lyöntivuorolla ja aikeesta on hyvä ilmoittaa vastapelaajalle väärinkäsityksen välttämiseksi (ettei kyseessä ole erän luovutus).

3.5. On virhe, jos pelaaja liikuttaa mitä tahansa palloa jollakin muulla tavalla kuin laillisen lyöntipalloon osuneen lyönnin seurauksena. Pelaaja on vastuussa liidusta yms. tavaroista. Jos hän esimerkiksi pudottaa liidun pöydälle ja liitu koskettaa mitä tahansa pelissä olevaa palloa, on kyseessä virhe. Lyöntipallon asettelu silloin, kun se on vapaa käsipallo, on tietenkin sallittua. Lyöntipalloon koskeminen on kuitenkin virhe niin kauan kuin joku pöydällä olevista palloista on liikkeessä ja täten lyöntivuoro on vielä kesken. Laillinen osuma lyöntipalloon tapahtuu ainoastaan kepin kärjessä olevalla nahalla.

3.6. Mikäli pallon (pallojen) liikkuminen on tahallaan aiheutettua, virheen lisäksi se katsotaan epäurheilijamaiseksi käytökseksi. Liikkuneita palloja ei aseteta alkuperäisille paikoilleen. Mikäli pallot liikkuvat jostakin ulkopuolisesta syystä, pelaajat voivat sopia joko pallojen asettelusta alkuperäisille paikoilleen tai erän uusinnasta sen mukaan, minkä katsovat molemmille osapuolille kohtuullisemmaksi. Ellei sopimukseen päästä, erä uusitaan.

3.7. Mikäli pallot liikkuvat "itsestään", ne jätetään siihen paikkaan, mihin ne asettuvat ja peliä jatketaan. Jos pallo putoaa pussiin oltuaan ensin vähintään 5 sekuntia pussin reunalla, se nostetaan takaisin entiselle paikalleen, ellei kyseessä ole 9-pallo. 9-pallon pudottua "itsestään" pussiin oltuaan vähintään 5 sekuntia paikallaan se pilkutetaan ja peli jatkuu. (Tämä 9-palloa koskeva sääntö koskee vain näitä liigapelejä, se ei kuulu yleisiin poolin sääntöihin.) Jos kohdepallo putoaa pussiin lyönnin aikana ennen kuin lyöntipallo on osunut siihen, mutta laillinen lyönti olisi tullut, ellei kohdepallo olisi pudonnut "itsestään", pallot asetetaan takaisin alkuperäisille paikoilleen ja pelaaja lyö uudelleen. Kaikki muutkin tällaisen lyönnin yhteydessä liikkuneet pallot asetetaan alkuperäisille paikoilleen ennen kuin pelaaja uusii lyöntinsä. Mikäli lyöntipallo ei olisi osunut kohdepalloon, on kyseessä väärä osuma ja näin ollen virhe.

3.8. Pelin tahallinen viivyttäminen ei ole sallittua. Kun lyöntivuoro on vaihtunut ja pelaaja on käyttänyt 45 sekuntia aikaa, eikä ole juuri asettumassa lyöntiin, on vastapelaajalla oikeus ilmoittaa "time". Ilmoituksen jälkeen pelaajalla on 15 sekuntia aikaa suorittaa lyönti. Ellei näin tapahdu, on kyseessä virhe ja sen seurauksena lyöntivuoro vaihtuu.

3.9. On virhe, jos pelaaja lyö niin, ettei vähintään toinen jalka kosketa lattiaa.

3.10. On virhe, jos pelaaja lyö lyöntipallon tai minkä tahansa kohdepallon liikkuessa. Paikallaan pyörivä pallo on liikkeessä.

3.11. On virhe käyttää peli- tai apuvälineitä muuhun tarkoitukseen tai muulla tavalla kuin mihin ne on alun perin tarkoitettu. Esimerkiksi lyöntikosketus lyöntipalloon tulee tapahtua kepin kärjessä olevalla nahalla. Mittaamiseen ei saa käyttää mitään muuta apuvälinettä kuin keppiä, jolla pelaaja pelaa ja joka on pelaajan kädessä. Pöytään tai sen reunoille ei saa tehdä mitään merkintöjä millään tavalla. Paitsi että tämän säännön rikkomisesta seuraa virhe, katsotaan se myös epäurheilijamaiseksi käytökseksi.

4. Pelaaja saa luovuttaa erän, jos hän katsoo häviävänsä sen varmasti joka tapauksessa esim. tehtyään virheen, jonka jälkeen vastapelaajalla on vapaa käsipallo ja 9-pallo on ilmeisen helposti pussitettavissa. Luovutus tapahtuu joko ilmoittamalla, ettei vastapelaajan tarvitse lyödä tai nostamalla joku jo pussitetuista numeropalloista pöydälle. Luovutus on kuitenkin tehtävä ennen kuin vastapelaaja valmistautuu lyöntiinsä. Luovutukseksi tulkitaan myös se, jos pelaaja alkaa avata keppinsä liitosta vastapelaajan lyöntivuoron aikana. Pelaaja saa asettaa keppinsä telineeseen vastapelaajan lyöntivuoron ajaksi, mutta tämä on tehtävä vastapelaajaa häiritsemättä, jotta sitä ei voida tulkita epäurheilijamaiseksi käytökseksi.

5. Mikäli joukkueille tulee erimielisyyttä näiden pelisääntöjen tulkinnasta, joukkueen kapteenien tulee ottaa välittömästi yhteyttä hallituksen puheenjohtajaan. Hallituksen puheenjohtaja tekee päätöksen sääntöjen soveltamisesta. Sääntöerimielisyydet tulee ilmoittaa myös hallitukselle, joka päättää mahdollisista sääntöjen tarkennuksista. Hallitus pidättää oikeuden sääntömuutoksiin.