Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti 6
Banneri
Linkkilista
1.6. Masters yleinen ja naiset Taikurin hattu klo 12:00 alkaen.

East-Pool jäsenkokous 15.6. klo 13:30 ja kevätjuhla klo 14:00 Himabaari.

East-Pooliin osallistuvien pelaajien, joukkueiden ja ravintoloiden tulee noudattaa liigapeleissä näitä sääntöjä. Sääntörikkomuksista tehdään ilmoitus East-Poolin kilpailutoimikunnalle, joka kuultuaan tilanteessa osallisena olleita päättää mahdollisista toimenpiteistä. Kyseeseen voi tulla varoitus, määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva liigasta pois sulkeminen. Tarkempia yleisiä poolin kilpailusääntöjä on Suomen Biljardiliitto ry:n julkaisemassa Biljardin viralliset säännöt -vihkosessa. Alla olevat East-Poolin kilpailusäännöt ovat tarkennuksia tai poikkeuksia niistä.

1. Hallitus

East-Poolin kilpailutoimintaa johtaa East-Pool ry:n sääntöjen mukaan valittu hallitus. Kilpailutoimikunta esittelee hallitukselle kilpailulliset asiat.

2. Pelioikeus

2.1. Joukkueilla itsellään on oikeus valita pelaajansa ja täten myös jättää valitsematta. Kun pelaaja on pelannut ensimmäisen pelinsä jossakin joukkueessa, hän ei voi pelata samalla kaudella toisessa joukkueessa tässä liigassa. Mikäli pelaaja suljetaan pois liigasta kilpailutoimikunnan päätöksellä, häntä ei voida valita toiseenkaan joukkueeseen pelaajaksi.

2.2. Jos joukkue vetäytyy tai se suljetaan pois liigasta kesken pelikauden, sen maksamia osallistumismaksuja ei palauteta. Kilpailutoimikunta harkitsee tapauskohtaisesti, voidaanko tällainen joukkue hyväksyä mukaan uudella pelikaudella. Joukkueen poistuttua liigasta joukkueessa kyseisellä kaudella pelanneet pelaajat eivät voi osallistua liigapeleihin minkään muunkaan joukkueen pelaajina samalla kaudella.

2.3. Kilpailutoimikunta hyväksyy peliravintolat ja joukkueet. Joukkueilla on oikeus vaihtaa kotipeliravintolaansa kesken kauden ja ravintolan tulee sijaita Itä-Helsingissä; poikkeuksista päättää kilpailutoimikunta. Vaihdoksesta on ilmoitettava hyvissä ajoin kilpailutoimikunnalle. Mikäli ravintola kieltää liigapelien pelaamisen kesken kauden tai mikäli kilpailutoimikunta katsoo ravintolan pelaajista riippumattomasta syystä sopimattomaksi pelipaikaksi, joukkueiden kapteenien tulee järjestää ko. joukkueen (joukkueiden) kotipelit muissa liigassa mukana olevissa ravintoloissa.

2.4. Jatkopeleissä joukkueeseen hyväksytään vain sellainen pelaaja, joka on pelannut kyseessä olevassa joukkueessa alkulohkoissa. Toisin sanoen kaikkien joukkueen pelaajien nimet ovat selvillä viimeistään runkosarjan viimeisessä pelissä. Tämän jälkeen uusia varapelaajia ei enää hyväksytä.

3. Peliaikataulu

3.1. Kilpailutoimikunta on laatinut joukkueille peliaikataulun kuultuaan ensin kotijoukkueita. Pelit pelataan pääsääntöisesti arki-iltaisin alkaen klo 18.00. Tänä vuonna on myös mahdollista valita peliajaksi lauantai tai sunnuntai, jolloin peli alkaa klo 14:00 Joukkueet voivat keskenään sopia aikataulumuutoksista, mutta peli on sovittava pelattavaksi alkuperäisen aikataulun mukaisella viikolla. Jos sopimukseen uudesta pelipäivästä ei päästä, alkuperäinen aikataulu on voimassa ja pelaamaton ottelu katsotaan luovutukseksi. Siirrosta on ilmoitettava tulosvastaavalle etukäteen, jotta vältetään epäselvyydet tuloksien ilmoittamisessa ja ilmoittamatta jättämisessä.

3.2. Mikäli joukkue myöhästyy enemmän kuin puoli tuntia sovitusta ottelun alkamisajankohdasta, joukkueen katsotaan luovuttaneen ottelun. Mikäli joukkueesta saapuu paikalle vain kaksi pelaajaa, voidaan ottelu pelata siten, että poissaolevan pelaajan pelit merkitään hävityiksi 3–0. Jos taas käytetään varamiestä, tämä pelaa koko ottelun ja on sen jälkeen merkitty ko. joukkueen pelaajaksi (ts. tämä ei voi pelata varamiehenä toisessa joukkueessa myöhemmin samalla kaudella). Jos yksittäinen pelaaja ei ole pelipaikalla omalla pelivuorollaan, voivat joukkueet sopia keskenään pelijärjestelyistä. Mikäli sopimukseen ei päästä, asia annetaan kilpailutoimikunnan päätettäväksi. Kilpailutoimikunta voi tilannetta tapauskohtaisesti harkittuaan tuomita ko. kilpailijan pelit tai jopa koko ottelun luovutetuksi. Tällaisessa tapauksessa kehotetaan joukkuetta miettimään uudelleen pelaajavalintojaan. Koko ottelun luovutuksia hyväksytään vain yksi ja toisesta luovutuksesta joukkue suljetaan liigasta.

3.3. Vaikka kilpailutoimikunta toivookin, että pelit pelattaisiin loppuun, vaikka ottelu olisikin ratkennut, voivat joukkueet päätyä luovuttamaan jo ratkenneen ottelun pelejä, esimerkiksi tilanteessa 5-0, 5-1, 5-2, 5-3 tai 6-0... Tällöin loput pelit merkitään 3-0 luovuttajapuolen häviöiksi. Luovuttajan vastapelaajan pisteisiin pelit lasketaan 3-0 voitoiksi. Kuitenkin, mikäli kilpailutoimikunta katsoo protestin saatuaan, että luovuttamisella on ollut epäurheilijamainen tarkoitus, esimerkiksi vaikuttaminen sarjataulukoihin tai masterspisteisiin, pidättää kilpailutoimikunta itselleen oikeuden muuttaa ottelun tulosta jälkikäteenkin. .

4. Pelietiketti

4.1. Peleissä noudatetaan reilun pelin periaatteita. Biljardi on herrasmieslaji, joten jokaisen pelaajan tulee tuntea yleiset kohteliaat käytöstavat sekä kilpailu- ja pelisäännöt ja osata käyttäytyä niiden mukaisesti ennen kuin sitoutuu pelaamaan jossakin joukkueessa. Jokainen on vastuussa omasta käytöksestään, mutta joukkueen jäsenillä on oikeus tarpeen vaatiessa huomauttaa epäasiallisesta käytöksestä. Joukkueen kapteenin tulee lisäksi tuntea kilpailutoimikunnan kapteeneille laatima ohjeistus.

4.2. Erityisesti huomioon otettavia käytöstapoja Itä-Helsingin Ravintolaliigassa

4.2.1. Koska kaikki pelivuorot määritellään ottelun alussa, jokaisen pelaajan tulee huolehtia siitä, ettei hänellä ole mitään tarvetta poistua pelialueelta oman pelivuoronsa aikana. Pelaajan pitää myös varmistaa, ettei hänen puhelimensa häiritse peliä tai vastapelaajaa.

4.2.2. Lyöntivuorossa olevalle pelaajalle tulee antaa tilaa ja täysi keskittymisrauha. Pelipöytään nojaaminen, lyöntilinjalla oleilu, liidun äänekäs käyttö ja kaikki muu näennäisesti viaton käytös, joka voi häiritä lyöntivuorossa olevaa pelaajaa, katsotaan epäurheilijamaiseksi käytökseksi.

4.2.3. Mikäli lyöntivuorossa oleva pelaaja katsoo tulleensa häirityksi, hänellä on oikeus ja velvollisuus olla lyömättä niin kauan kunnes häirintätilanne on ohi ilman, että sitä saadaan tulkita ajan pelaamiseksi. Jos syntyy jokin peliä erityisesti häiritsevä tai vaikeuttava tilanne, sekä koti- että vierasjoukkueella on oikeus pyytää ja saada peli keskeytetyksi, kunnes tilanne on selvitetty tai – poikkeuksellisen vakavassa tapauksessa – sovittu uusi peliajankohta. Vakavista häiriötilanteista ilmoitetaan kilpailutoimikunnalle.

4.2.4. Vaikka kyseessä on joukkuekilpailu, pelaaja ei saa pyytää eikä vastaanottaa neuvoja toisilta pelaajilta tai yleisöltä. Ainoastaan vastapelaajalla on niin halutessaan oikeus huomauttaa lyöntivuorossa olevaa, mikäli tämä on aivan ilmeisesti lyömässä väärää kohdepalloa. Samoin vastapelaajan on hyvä huomauttaa lyöntivuorossa olevaa, jos on ilmeistä tai suuri mahdollisuus, että lyönti voi aiheuttaa kaksoisosumavirheen, eli ns. ”talkkarin”. Huomautus on kuitenkin annettava niin hyvissä ajoin, että lyöjän on mahdollista reagoida siihen. Muussa tapauksessa huomautus katsotaan häirinnäksi.

4.2.5. Pelivuorossa olevien pelaajien on pidettävä lukua omista ja toistensa virheistä. Kun pelaajalla on kaksi peräkkäistä virhettä, on vastapelaajan huomautettava tästä. Huomautus on annettava ennen kuin pelaaja on valmiina lyömään seuraavaa lyöntiään, josta mahdollisesti seuraa kolmas virhe. Väärin ajoitettua tai ulkopuolisen henkilön antamaa huomautusta ei noteerata vaan katsotaan, että pelaajalla on ollut vain yksi virhe ennen lyöntiä. Huomautus on annettava riittävän selkeästi ja ymmärrettävästi, ettei virheen tehneellä pelaajalla ole mahdollisuutta epäurheilijamaiseen käytökseen.

4.2.6. Otteluissa ei ole varsinaisesti pukeutumissääntöä. Mikäli joukkueella on mahdollisuus, se saa kernaasti käyttää yhtenäistä peliasua. Käytännön syistä kannattaa käyttää vaatteita, jotka eivät aiheuta tahattomia kosketusvirheitä, koska pallon laiton liikuttaminen on aina virhe. Mainittakoon, että ulkotakki päällä tai lakki päässä pelaaminen ei osoita erityistä kunnioitusta vastapelaajia kohtaan.

4.2.7. Erityisesti toivotaan, että pelaajat kunnioittavat toisiaan ja itseään myös kiinnittämällä huomiota omaan kielenkäyttöönsä ja elekieleensä.

5. Palkinnot ja pistejako

5.1. Palkinnoista päättää kilpailutoimikunta joka kevät. Turnauksen sijoille 1-3 tulleet joukkueet palkitaan, samoin runkosarjan pistepörssin paras mies- ja naispelaaja. East-Pool Mastersin yleisen sarjan ja naisten sarjan voittajat palkitaan. Kilpailutoimikunta voi päättää myös muista mahdollisista palkinnoista.

5.2. Alkulohkoissa joukkue saa pisteen jokaisesta voitetusta ottelusta. Sijoitus alkulohkossa määräytyy joukkueen saamien pisteiden mukaan. Pisteiden ollessa tasan ratkaisee voitettujen ja hävittyjen pelien erotus. Mikäli tämäkin tulos on tasan, paremmuuden ratkaisee voitettujen ja hävittyjen erien erotus. Pudotuspelien kulku määritellään kilpailukaaviossa. Pudotuspelit käydään cup-systeemillä. Hävinneet joukkueet jatkavat sijoitusotteluissa.

5.3.1. Joukkuekilpailun ohella käydään myös henkilökohtainen kilpailu eli pelaajapörssi. Pelaajapörssin 16 parasta mies- ja 8 parasta naispelaajaa saavat oikeuden osallistua East-Pool Masters -turnaukseen. Turnaus käydään cup-muotoisena. Yleinen sarja ja naisten sarja kilpaillaan erikseen. Sarjojen voittajat ovat kauden mestareita. East-Pool Masters pelataan runkosarjan päätyttyä. Pelaajapörssissä 16 parhaan joukkoon päässyt naispelaaja voi kilpailla yleisessä sarjassa.

5.3.2. Alkulohkoissa pelaaja saa pisteen jokaisesta voitetusta pelistä. Eniten pisteitä kerännyt pelaaja voittaa. Pisteiden ollessa tasan ratkaisee voitettujen ja hävittyjen pelien erotus. Mikäli tämäkin tulos on tasan, ratkaisee voitettujen erien määrä. Mikäli tulos on edelleen tasan, ratkaisee voitettujen ja hävittyjen erien erotus. Jos tulos vieläkin on tasan, on kyseessä täydellinen tasapeli. Tällöin ratkaisee arpa.

5.4. Jos joukkue vetäytyy tai se suljetaan pois liigasta kesken pelikauden, kaikki joukkueen ja sen pelaajien pelaamat ottelut mitätöidään. Jos lopettava joukkue on ehtinyt pelata ensimmäisen puolisarjan runkosarjasta, pisteet lasketaan mukaan. Toisen vajaaksi jääneen puolisarjan ottelut ja pisteet mitätöidään.

6. Vastuukysymys vahingoista

Jokainen pelaaja vastaa omalta osaltaan ottelun aikana tekemistään vahingoista yleisen järjestyssäännön mukaan. East-Pool ei tule korvaamaan aiheutettuja vahinkoja millään tavoin, vaan kukin hoitaa asiansa omalla tavallaan.